Hội nghị tổng kết công tác khuyến nông toàn quốc năm 2011 và triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2012

* Xem chi tiết báo cáo tổng kết