Dự lễ chuyển giao, tiếp nhận có đồng chí Lê Giang Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tổ chức Huyện ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty cơ điện xây dựng – CTCP…

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ đã công bố Quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty cơ điện xây dựng – CTCP với 10 chi bộ và 47 đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sinh hoạt tại Đảng bộ huyện Thanh Trì, thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ NN vàPTNT phát biểu tại lễ chuyển giao

Phát biểu tại lễ chuyển giao, đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty cơ điện xây dựng – CTCP luôn là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời đề ra chủ chương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Đồng thời, Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác đảng và đảng viên. Hằng năm, 100% chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong toàn Đảng bộ Bộ. Đồng thời, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty cơ điện xây dựng – CTCP đã góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế của cả Nước.

Đồng chí cũng tin tưởng Đảng bộ Tổng công ty cơ điện xây dựng – CTCP được chuyển về sinh hoạt với Đảng bộ huyện Thanh Trì, thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh của Tổng công ty; xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Phạm Văn Đương cũng mong muốn Huyện ủy Thanh Trì sẽ quan tâm, tạo điều kiện để Đảng bộ Tổng Công ty cơ điện xây dựng – CTCP phát huy được truyền thống tốt đẹp, sớm hòa nhập và đi vào hoạt động ổn định.

Cũng trong chương trình của buổi Lễ chuyển giao – tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Huyện ủy Thanh Trì đã ký biên bản, bàn giao sổ sách và đảng viên, kèm theo hồ sơ đảng viên về Huyện ủy Thanh Trì theo đúng quy định thi hành Điều lệ Đảng.

leftcenterrightdel
Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao quyết định chuyển giao; Đảng ủy Huyện Thanh Trì trao Quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên cho Đảng bộ Tổng công ty cơ điện xây dựng – CTCP 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ và đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tổ chức Huyện ủy ký bàn giao tổ chức đảng và đảng viên.

Lê Thành Công

Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT