Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc, công đoàn, đoàn thanh niên cùng hơn 20.000 cán bộ đảng viên, công nhân, viên của toàn ngành nông nghiệp tại các điểm cầu trực tuyến.

Cán bộ, đảng viên, viên chức TTKNQG tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến

 

Điểm cầu tại TT Tập huấn và CGCNNN vùng ĐBSCL (TTKNQG) tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, qua những câu chuyện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cho thấy tầm quan trọng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Sau hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động, nét đẹp văn hóa trong sản xuất, tiêu dùng cơ bản được hình thành, giúp hình thành tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân. Bộ trưởng đã khơi gợi cảm xúc và truyền cảm hứng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của Bộ về việc xây dựng thói quen sử dụng hàng Việt Nam.

Qua báo cáo tham luận tại hội nghị về chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ hưởng ứng Cuộc vận động của đồng chí Nguyễn Văn Trường cho thấy ngành nông nghiệp đang triển khai mạnh mẽ đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát huy giá trị thực tiễn trong cuộc sống, Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị mỗi đơn vị phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện cuộc vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong từng cán bộ, Đảng viên hình thành vững chắc tình cảm, niềm tin, lòng tự hào về giá trị nông sản Việt. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, kết nối truyền thông, lễ hội ngành hàng, đa dạng hội thi, diễn đàn, chuyên mục… Đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản việt. Nâng cao giá trị gia tăng, nâng tầm nông sản Việt. Khai thác tối đa giá trị tiềm ẩn từ văn hóa, truyền thống, lịch sử kết tinh trong từng sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp: Phát triển thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực các doanh nghiệp, hợp tác xã, tăng cường xúc tiến thương mại nông sản, phát triển hệ thống phân phối minh bạch... góp phần quảng bá, tôn vinh nông sản Việt.

BBT