Tại lớp tập huấn, các học viên được trao đổi với giảng viên Tiến sĩ Hoàng Xuân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp Việt Nam những kiến thức xây dựng kế hoạch và tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tập trung vào 04 nội dung chính: (1) Liên kết trong sản xuất nông nghiệp: Những văn bản liên quan đến liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Đặc điểm, tính chất, vai trò của liên kết;.... (2) Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; Phân tích tính cạnh tranh; Mục tiêu và chiến lược phát triển; Kế hoạch xúc tiến thương mại; Kế hoạch Marketing; Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác; Phương án nhân lực; Phương án tài chính; ... (3) Hạch toán hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư: Hạch toán kinh tế trong sản xuất nông hộ; Hạch toán lợi nhuận trong nông nghiệp; Tính hiệu quả đầu tư. (4) Tiếp thị, chiến lược Marketing sản phẩm nông nghiệp: Khái niệm, vai trò của Marketing trong nông nghiệp; Chiến lược Marketing 4P; Chiến lược phát triển quan hệ khách hàng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh lớp tập huấn 

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xây dựng kế hoạch và tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của đơn vị, địa phương mình để lớp tập huấn và giảng viên cùng trao đổi, thảo luận, phân tích vấn đề và đề xuất giải pháp, phương án khắc phục, biện pháp tháo gỡ.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được đi tham quan, thực hành tại Hợp tác xã Tân Minh Đức (xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, thành phó Hải Dương) và Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Nông sản sạch Bạch Đằng (xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là 02 Hợp tác xã đã thực hiện Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2021 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định 1315/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 về việc Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. Tại Hợp tác xã Tân Minh Đức, các học viên được tham quan, học tập, trao đổi, thảo luận những kết quả, kinh nghiệm trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Rau an toàn; Tại Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Nông sản sạch Bạch Đằng các học viên được tham quan, học tập, trao đổi, thảo luận những kết quả, kinh nghiệm trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thanh long ruột đỏ Đại Uyên.

leftcenterrightdel
Học viên tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại HTX Sản xuất và Kinh doanh Nông sản sạch Bạch Đằng

Trần Cảnh

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương