Năm 2023 với sự chủ động và quyết liệt trong tổ chức, chỉ đạo sản xuất của toàn ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt từ trung ương đến tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các Sở, ngành, địa phương; sự đồng hành của các doanh nghiệp và người dân, nhiều mục tiêu cơ bản của ngành nông nghiệp năm 2023 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2023 tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản đạt 5,41%; Sản lượng lương thực có hạt đạt 30,59 vạn tấn, đạt 117,65% kế hoạch; Diện tích gieo trồng 50.222,85 ha với sản lượng ước đạt 291.315,69 tấn. Trong đó, diện tích lúa chất lượng cao ước đạt 41.000 ha, đạt trên 80% diện tích gieo cấy. Diện tích sản xuất lúa cánh đồng lớn ước đạt 13.000 ha, hơn 1.784 ha liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, trong đó: 1.104 ha liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 59.083,7 tấn, đạt 101% kế hoạch. Sản lượng thủy sản ước đạt 34.760,5 tấn, đạt 92,7% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,8% đạt 100% kế hoạch. Diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 11.500 ha, đạt 153% kế hoạch. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đến cuối năm 2023 có 74/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các huyện Hải Lăng, Triệu Phong cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Năm 2024, ngành Nông nghiệp và PTNT đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 2,5% - 3%. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, toàn ngành sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề phát triển bền vững cho giai đoạn 2021-2025, khẳng định vị thế là “bệ đỡ” của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT ký bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị ngành nông nghiệp kịp thời chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành tổ chức sản xuất, thực hiện các phương án ứng phó thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu nhằm hạn chế tối đa thiệt hại. Tập trung chỉ đạo sản xuất hiệu quả vụ đông xuân 2023 - 2024 làm tiền đề hoàn thành phương án sản xuất năm 2024.

Triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số toàn diện ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chế biến sâu nông sản, mở rộng sản xuất sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị.

Có giải pháp nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển các mô hình tích hợp đa giá trị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đi vào thực chất, chiều sâu. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Phan Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị