leftcenterrightdel
Lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị 

Trong biên bản ghi nhớ lần này, hai bên tập trung vào các nội dung:

Hợp tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Hợp tác xã (HTX), kinh tế tập thể; Phổ biến quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, mô hình HTX hiệu quả, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học – công nghệ tiến tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng (nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp kết hợp công nghiệp chế biến, nông nghiệp kết hợp dịch vụ, mô hình liên kết HTX với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị).

Hợp tác đào tạo tập huấn, tư vấn dịch vụ, nhằm nâng cao năng lực cho HTX và thành viên HTX.

Hợp tác hỗ trợ HTX (hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm).

Hợp tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phát biểu tại buổi Lễ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Lê Quốc Thanh đã giới thiệu bức tranh tổng thể về Hệ thống Khuyến nông Việt Nam. Với bề dày 30 năm hoạt động, Khuyến nông Việt Nam có hệ thống xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương với khoảng 30 nghìn cán bộ làm công tác khuyến nông. Hiện tại Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang xây dựng chiến lược khuyến nông và dự kiến sẽ hoàn thiện vào tháng 4/2023. Năm 2022, Trung tâm đã triển khai Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn và Đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022 – 2025. Các Đề án có mối liên hệ mật thiết với các HTX nông nghiệp. Đặc biệt, các tổ khuyến nông cộng đồng ngoài lực lượng nòng cốt là cán bộ khuyến nông còn có thành viên là Giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp. Khuyến nông cộng đồng sẽ là lực lượng kết nối hiệu quả nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại buổi Lễ

Ông Phùng Quốc Chí - Cục trưởng Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chúc mừng ngành nông nghiệp vì luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm thông qua những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ông cũng đánh giá cao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với hệ thống vững mạnh, trải dài từ Trung ương tới địa phương.

Cục Phát triển Hợp tác xã là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Những năm vừa qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, để đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế hợp tác, HTX trong giai đoạn trung và dài hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quan trọng mang tính chiến lược. Đặc biệt, tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 Khóa IX, 10 năm thi hành Luật HTX vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì, điều hành và có những chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, định hướng cho việc tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển cho khu vực quan trọng này. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện báo cáo tổng kết, tham mưu trình Trung ương ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo cả 2 đơn vị đều hy vọng rằng, Lễ ký kết sẽ mở ra sự hợp tác tốt đẹp, toàn diện và sâu sắc hơn. Mong rằng sau Lễ ký kết, cả 2 bên sẽ có những hoạt động cụ thể, thiết thực, để trong tương lai không xa sẽ giúp hình thành nên các hợp tác xã làm ăn hiệu quả và bền vững.

Đỗ Tuấn – Việt Oanh

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia