Tham gia hoạt động có sự phối hợp của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện Tràng Định và chính quyền cơ sở.

Trong không gian mở tại chợ phiên, Chương trình “Khuyến nông phiên chợ” đã thu hút hơn 450 lượt nông dân tham gia các hoạt động tương tác trực tiếp liên quan đến các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, sinh động như chiếu phim video clip, truyền thanh, tờ gấp, giải đáp, tư vấn, hướng dẫn kết hợp thao diễn kỹ thuật tại chỗ,… chương trình đã chuyển tải đến với đông đảo nông dân các tiến bộ kỹ thuật như tạo đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp; kỹ thuật nuôi ong mật; phòng trừ sâu hại cây trồng, dịch bệnh vật nuôi, cách nhận biết phân bón vô cơ nhái nhãn mác, kém chất lượng đang lưu hành trên thị trường và nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất mà bà con nông dân quan tâm.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hoạt động khuyến nông gắn với chợ phiên Bình Độ, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định (trong ảnh: Hướng dẫn nông dân kỹ thuật tạo đệm lót sinh học phục vụ chăn nuôi gia cầm)

 

Cùng với các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, Chương trình truyền thông ‘Khuyến nông phiên chợ” còn lồng ghép tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân biện pháp phòng, chống một số bệnh dịch nguy hại, như: Bệnh dại chó mèo, tả lợn châu Phi, cúm gia cầm đang có nguy cơ phát sinh, lây lan gây hại trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa hiện nay.

Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được tổng cộng 4 Chương trình truyền thông “Khuyến nông phiên chợ” lần lượt tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng và Tràng Định với tổng cộng 1.500 lượt nông dân tham gia, đồng thời cấp phát 1.500 tờ rơi, quy trình kỹ thuật đến tay nông dân. Chương trình truyền thông “Khuyến nông phiên chợ” là hoạt động đổi mới công tác tuyên truyền khuyến nông, góp phần tăng cường đưa thông tin “hướng về cơ sở” theo chủ trương của Trung ương Đảng, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng nông thôn tiếp nhận thông tin, kiến thức khoa học nông nghiệp để ứng dụng vào sản xuất, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong tỉnh./.

leftcenterrightdel
 Cán bộ khuyến nông tư vấn trực tiếp cho nông dân phòng trừ sâu hại trên cây trồng

Nguyễn Duy Hà

Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn