leftcenterrightdel
Toàn cảnh lớp tập huấn 

Lớp tập huấn do TS. Hoàng Xuân Trường, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp giảng dạy. Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức về tổng quan nông nghiệp hữu cơ (khái niệm về nông nghiệp hữu cơ, nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ, lợi ích của nông nghiệp hữu cơ, cơ hội thách thức trogn sản xuất hữu cơ tại Việt Nam); tiêu chuẩn, hệ thống quản lý và quy trình sản phẩm hữu cơ, xây dựng kế hoạch kinh doanh và hạch toán hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nâng cao kiến thức về thị trường, chuỗi giá trị, tư duy kinh tế nông nghiệp trong thời đại 4.0.

Trong chương trình tập huấn, các học viên tham quan học tập mô hình trồng cây mắc ca tại Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tại mô hình học viên không những được học hỏi về kinh nghiệm sản xuất cây mắc ca, phương pháp nhân giống mà còn học được tư tưởng đổi mới đột phá trong sản xuất và làm kinh doanh nông nghiệp của chủ mô hình.

Kết thúc lớp tập huấn, học viên có thể áp dụng kiến thức học được để áp dụng vào sản xuất của gia đình và truyền đạt, nhân rộng đến các thành viên HTX và những người nông dân khác cùng làm theo.

leftcenterrightdel
 Học viên trao đổi kiến thức tại lớp tập huấn

leftcenterrightdel

Học viên tham quan mô hình trồng cây mắc ca 

 

Quỳnh Anh