Đồng chí Phan Huy Thông – Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các Chi bộ 1, 3 và 4 thuộc Đảng ủy Trung tâm; cùng sự có mặt của toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú trong Chi bộ 2.

Đồng chí Phan Huy Thông – Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm KNQG phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Trong không khí dân chủ, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã nghe và đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2013 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015 – 2017; góp ý văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Huy Thông đã phân tích và đánh giá những thuận lợi cũng như hạn chế của Chi bộ. Là một chi bộ có cơ cấu đảng viên lớn, nhiều đảng viên có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn cao, lực lượng quần chúng đông đảo tạo điều kiện để phát triển nguồn đảng viên trẻ. Tuy nhiên, với các đồng chí đảng viên trong Chi bộ phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đa dạng, thường xuyên thay đổi nên công tác lãnh đạo Chi bộ gặp nhiều khó khăn. Đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác công tác chính trị nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã chỉ đạo hai phòng chuyên môn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng công việc từng bước được cải thiện; về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo Chi bộ, nâng cao vai trò chiến lược của tổ chức Đảng.  

Đồng chí đề nghị Ban chi ủy nhiệm kỳ mới cần phải đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác Đảng; phát huy hơn nữa vai trò cấp ủy và từng đảng viên; nâng cao tính năng động, chủ động và chuyên nghiệp của cán bộ đảng viên và quần chúng trongcông tác chuyên môn như hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác đào tạo huấn luyện, học liệu ToT… đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm, hoạt động của cơ quan và định hướng chỉ đạo của Bộ, ngành.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lê Hồng Sơn giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Phan Tuấn giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, và đồng chí Vũ Thị Bích Dương ủy viên.

Nghị quyết Đại hội đã thống nhất cao các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2017, đó là:

-         100% đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng;

-         Xây dựng Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”;

-         100% đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong đó 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

-         Phấn đấu 01 Tập thể đạt “Tập thể lao động xuất sắc”;

-         Bồi dưỡng và kết nạp từ 01 - 02 quần chúng ưu tú vào Đảng;

-         100% đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng, tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ.

Đại hội giao Ban Chi ủy Chi bộ 2 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn. Thời gian tới, đảng viên, quần chúng và viên chức trong Chi bộ 2 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã đề ra.

Ban Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2015 – 2017 ra mắt Đại hội

Thanh Thúy