Đ/c Kim Văn Tiêu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc TTKNQG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-ĐU ngày 26/01/2015 của Đảng ủy Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc đại hội các Chi bộ trực thuộc.  Ngày 21 tháng 03 năm 2015, Chi bộ 4 tổ chức đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2017, với chủ đề “Chi bộ 4 đoàn kết, sáng tạo, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, hướng tới Đại hội Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Kim Văn Tiêu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đồng chí Trần Hùng Anh, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 4 và các quần chúng ưu tú của Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Huy Thạch (đứng thứ 2 từ trái sang) giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2015 – 2017 

Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017; thảo luận góp ý cho kết quả và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới; góp ý văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc thảo luận, góp ý, đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Huy Thạch giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2015 – 2017 và thống nhất cao các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới, đó là:

(1)  100% đảng viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng,

(2)  Chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh",

(3)  100% đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó không dưới 15% đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ",

(4)  Kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới,

(5)  Hoàn thành tốt nhiêm vụ do Đảng ủy Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giao phó,

(6)  Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên (năm sau cao hơn năm trước).

Đại hội giao cho đồng chí Bí thư xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động của Chi bộ để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

 Nguyễn Huy Thạch

Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao CNNN vùng ĐBSCL