Tham dự Lễ ký có ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đại diện lãnh đạo các phòng đơn vị trong Trung tâm; cùng đại diện lãnh đạo một số Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Về phía Agribank, có ông Lê Hồng Phúc, ông Hoàng Minh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Mục tiêu của Chương trình phối hợp là triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể tại Thỏa thuận hợp tác số 18/TTHT/MARD-AGRIBANK ngày 24/5/2023 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Agribank. Thực hiện Chương trình phối hợp, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ cung cấp hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông và dịch vụ tư vấn khuyến nông cho sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Agribank cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông cơ sở phù hợp với quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ, toàn diện để thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi bên trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao sự phối hợp giữa Agribank cùng Hệ thống Khuyến nông Việt Nam. Với mục tiêu cùng hướng đến nâng cao hiệu quả của nền sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn, việc hai đơn vị ký kết hợp tác sẽ là cơ hội để lực lượng khuyến nông các vùng miền am hiểu hơn về hoạt động và nghiệp vụ tín dụng để hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu đầu tư, vay vốn, phát triển sản xuất của người nông dân. Đây là con đường ngắn nhất để giúp người sản xuất có cơ hội tiếp cận được nguồn vốn.

Ông Lê Hồng Phúc - Phó Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh, việc ký kết hợp tác giữa 2 đơn vị là bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa mạng lưới hệ thống khuyến nông và hệ thống của Agribank trong việc gắn kết, hỗ trợ hiệu quả cho người kinh doanh, sản xuất nông nghiệp. Đích đến của việc hợp tác nhằm giúp nông dân tiếp cận được nguồn vốn, đồng thời hỗ trợ tối đa cho hoạt động của hệ thống khuyến nông cơ sở. 

Tại Lễ ký kết, hai bên thống nhất các nội dung như sau:

1. Phối hợp xây dựng các nội dung hợp tác nhằm phát huy về mạng lưới hoạt động của Agribank và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hệ thống khuyến nông cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ chính trị của mỗi bên để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

2. Phối hợp tổ chức công tác tư vấn, cung cấp, chia sẻ thông tin liên quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật các cây trồng, vật nuôi, thông tin giá cả, thị trường nông sản phục vụ công tác thẩm định cho vay các dự án/phương án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia chương trình, đề án do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì và thực hiện.

3. Phối hợp thực hiện đào tạo, tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp, xác định định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí đầu tư, mức cho vay đối với các dự án/phương án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

4. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi nợ của các khách hàng tham gia chương trình, đề án của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia bằng nguồn vốn vay tại Agribank.

5. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến chương trình, tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chương trình khuyến nông trên các phương tiện thông tin truyền thông, để nâng cao hình ảnh, thương hiệu của mỗi bên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao.

Trước đó, ngày 24/5/2023, Agribank đã ký kết Thoả thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ký kết kế hoạch triển khai với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về triển khai hỗ trợ tín dụng thuộc Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn năm 2022 – 2025.

Một số hình ảnh về buổi lễ:

leftcenterrightdel
Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại buổi Lễ 
leftcenterrightdel
 Ông Lê Hồng Phúc - Phó Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại buổi Lễ
leftcenterrightdel
Hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp  
leftcenterrightdel
Hai Bên cam kết hợp tác chặt chẽ, toàn diện để thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi bên trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Đỗ Tuấn - Thúy Hiên