Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10 năm 2014 xuất khẩu cà phê ước đạt 101.000 tấn với giá trị đạt 200 triệu USD.


Tính chung trong vòng 10 tháng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt 1,49 triệu tấn thu về hơn 3,1 tỷ USD tăng 37,1% về khối lượng và và 33,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là các quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt là 13,6% và 9,8%.


Theo Dân Việt