• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ bảy, ngày 23-09-2023, 10:36 (GMT +7)

Ảnh hưởng ngày một lớn của giới nữ trong sản xuất nông nghiệp an toàn

08/03/2022 12:09
Thông tin chung

Giới nữ đang có ảnh hưởng ngày một lớn trong định hướng và thực hiện sản xuất nông nghiệp an toàn. Họ là hạt nhân trong tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm.

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia