• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ ba, ngày 23-04-2024, 10:22 (GMT +7)

Thái Bình: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất lúa kém hiệu quả”

11/03/2021 16:11
Trồng trọt

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 64,933,601

Đang Online: 1,342