• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ ba, ngày 16-07-2024, 01:59 (GMT +7)

Liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị

04/07/2024 13:57
Trồng trọt

“Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề: “Liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu” tại Lâm Đồng

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 67,393,626

Đang Online: 446