Các sổ tay được xin ý kiến chuyên gia tại một số trường Đại học, Viện Nghiên cứu; Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục TTBVTV, Trung tâm Khuyến nông/dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, HTX/hộ nông dân giỏi tại một số vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực, tập trung để hoàn thiện. Cục Trồng trọt cũng đã tổ chức Hội đồng Khoa học công nghệ thẩm định Bộ tài liệu để đảm bảo điều kiện phục vụ sản xuất. Cục Trồng trọt giới thiệu Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho các cây chuối, xoài, dứa, thanh long, sầu riêng, cam, bưởi, nhãn, vải, chôm chôm để các địa phương vận dụng trong đào tạo, phổ biến, hướng dẫn thực hành sản xuất trái cây an toàn trên địa bàn (Sổ tay được đăng tải theo địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1MbTuln69dTn4twWwKxyH0p3NSL5pLbhy.

Trong quá trình sử dụng, đề nghị các tổ chức, cá nhân, các địa phương, đơn vị có ý kiến góp ý, bổ sung kịp thời gửi về Cục Trồng trọt để bổ sung, hoàn thiện, phục vụ tốt hơn cho phát triển sản xuất cây ăn quả nước ta./.

Công văn của Cục Trồng trọt.