Độc giả: anhngocpc@gmail.com

 Đáp:

Rau mầm được sản xuất từ các hạt giống rau thông thường như: hạt cải củ, cải ngọt, cải xanh, rau muống, đậu tương, đậu đen, lạc… trong đó phổ biến là hạt cải củ.

Có nhiều loại giá thể trồng rau mầm như: đất sạch hữu cơ (được sản xuất từ xơ dừa) như đất sạch Eco N1, Super soil...

Lưu ý: Giá thể không dùng trực tiếp từ xơ dừa mà phải qua quy trình xử lý.  

Vì sản xuất rau mầm chỉ trong thời gian ngắn (5-7 ngày), hơn nữa quy trình sản xuất rau mầm trong điều kiện môi trường sạch, không có mầm bệnh và vi sinh vật gây hại nên không cần bổ sung bất kỳ loại phân bón nào. Mầm rau phát triển nhờ nguồn dinh dưỡng từ hạt rau và nước tưới nên có thể sản xuất rau mầm với cát sạch hoặc hiện nay có thể sản xuất rau mầm không cần giá thể.

Vũ Thị Thủy

TTKNQG