toanankien@gmail.com

Đáp:

Hiện nay, các giống ngô lai F1 sinh khối lớn dùng làm thức ăn cho chăn nuôi đại gia súc là giống ngô VINO 678 và VINO 688.

Đây là 2 giống ngô có thời gian sinh trưởng từ 95-105 ngày sau gieo, đặc tính nổi trội là cây to, năng suất, sinh khối cao, cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt; năng suất sinh khối 60-70 tấn/ha, năng suất hạt 10-11 tấn/ha.

Thời gian gieo trồng 2 giống ngô này, vụ Xuân là từ 21/1 đến 20/2, vụ Hè Thu gieo trước 30/6, vụ Thu Đông từ  25/8 - 15/11 hàng năm.

Mật độ gieo: 61.000 - 66.000 cây/ha. Khoảng cách trồng 60-65 cm x 25 cm. 

Nguyễn Thị Hải

TTKNQG