tramthaixuxu3907@gmail.com

Đáp:

Hoa cúc có các bệnh đốm trên lá là bệnh đốm nâu, bệnh đốm đen và bệnh đốm vòng:

1. Bệnh đốm nâu:

Bệnh do nấm Curvularia sp. gây nên. Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát triển từ 24-280C, ẩm độ ≥ 85%…

Biểu hiện bệnh: Đầu trên bề mặt lá xuất hiện những chấm nâu đen, từ mép lan vào trong phiến lá; vết có hình tròn, hình bán nguỵệt hoặc hình bất định không đều, làm lá rụng dần; các chồi non cũng bị lây bệnh.

Nguồn bệnh thường tồn dư trong đất, từ cây bệnh.

Phòng trừ bằng cách:

- Tăng sức đề kháng cho cây: Luân canh cây trồng, dùng cây giống sạch bệnh, bón phân cân đối, đầy đủ. Làm vệ sinh ruộng sản xuất, thu gom tiêu hủy cây bị bệnh. Vườn thông thoáng, tránh đọng nước lại trên lá (nên tưới nước vào buổi sáng).

- Dùng các loại thuốc sau để phòng trừ: Tebuconazole, Trifloxystrobin (Nativo 750WG).

2. Bệnh đốm đen (Black Spot):

Bệnh do nấm Septoria chrysanthemella gây nên. Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát triển từ 22-260C, ẩm độ ≥ 85%…

Biểu hiện bệnh: Đầu trên bề mặt lá xuất hiện những chấm nâu đen, sau chuyển màu đen, từ mép lan vào trong phiến lá; vết có hình tròn, hình bán nguỵệt hoặc hình bất định không đều; bệnh nặng các đốm liên kết liền nhau tạo hành vết cháy lớn, có chấm nhỏ màu đen… làm lá rụng; các chồi non cũng bị lây bệnh. 

Phòng trừ bằng cách:

- Tăng sức đề kháng cho cây: Luân canh cây trồng, dùng cây giống sạch bệnh, bón phân cân đối, đầy đủ. Làm vệ sinh ruộng sản xuất, thu gom tiêu hủy cây bị bệnh. Vườn thông thoáng, tránh đọng nước lại trên lá (nên tưới nước vào buổi sáng).

- Hiện chưa có thuốc chuyên trị bệnh này, có thể tham khảo các loại thuốc: Chlorothalonil, Azoxystrobin, Anvil 5 SC nồng độ 0,05- 0,1%; Topsin nồng độ 0,05-0,1%; Maneb BTN nồng độ 0,1-0,3%.

3. Bệnh đốm vòng (hay đốm vàng):

Bệnh do nấm Alternara sp. gây nên, nấm bệnh phát sinh mạnh ở độ ẩm ≥ 85% và nhiệt độ thích hợp từ 20-280C.  

Biểu hiện bệnh: Vết bệnh thường xuất hiện từ mép lá, màu xám nâu hoặc xám đen hình tròn hoặc bất định, xung quanh vết bệnh có quầng vàng rộng, sau đó lan từ mép và chóp lá vào phiến lá, làm lá thối đen và rụng.

Phòng trừ bệnh bằng cách:

- Tăng sức đề kháng cho cây: Luân canh cây trồng, dùng cây giống sạch bệnh, bón phân cân đối, đầy đủ. Làm vệ sinh ruộng sản xuất, thu gom tiêu hủy cây bị bệnh. Vườn thông thoáng, tránh đọng nước lại trên lá (nên tưới nước vào buổi sáng).

- Dùng các loại thuốc: Topsin M70NP 0,05-0,1%, Aliette 80NP nồng độ 0,25%, Rovral...           

Vũ Thị Thủy

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia