Bầy heo vừa phá lứa

Dịch ở đâu lan về

Vợ chồng buồn lần lữa

Bán hay để ít ngày?

 

Bán giờ lỗ chắc tay

Để thêm e dịch nhiễm

Thương lái đâu đến kiếm

Giá rẻ bèo, rủ rê!

 

Khuyến nông viên đã về

Dặn vệ sinh chuồng trại

Ráng giữ bầy ở lại

Qua đợt này giá tăng!

 

Vợ chồng thôi băn khoăn

Lỗ lời thì cũng lúc

Lỡ dịch về thắt ngặt

Đành tiêu hủy mà thôi!

 

Nhất định không bán chui

Hay thả trôi bừa bãi

Dịch lan như lửa cháy

Hại bà con mình đây!

 

Ráng chăm chút đêm ngày

Khử trùng thêm nghiêm ngặt

Chọn thức ăn khe khắt

Thời may, dịch cũng qua!

 

Nay đã vui cửa nhà

Heo đã cân được giá

Người ra vào hối hả

Vụ này hơn vụ qua!