Tham dự Hội nghị có khoảng 250 đại biểu gồm lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài ngành; các nguyên lãnh đạo, cán bộ làm công tác khuyến nông cấp tỉnh, huyện từ năm 2004 đến nay; cùng đội ngũ khuyến nông viên, cộng tác viên tại các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt đồng Khuyến nông 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Trọng Yên đã khẳng định, hệ thống khuyến nông các cấp đã phát huy được vai trò trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh nhà. Thời gian tới, để lĩnh vực khuyến nông hoạt động hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thành công các Nghị quyết, các Đề án của Đảng, Chính phủ và Ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT cần chỉ đạo hệ thống khuyến nông triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thay đổi tư duy và cách tiếp cận, từ khuyến nông giữ vai trò “hỗ trợ” sang khuyến nông giữ vai trò “cầu nối” giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp để hoạt động khuyến nông tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu Ngành.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông tới địa phương và nông dân chủ chốt tại các vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm; Tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo gắn với nhu cầu sản xuất thực tiễn và kết nối thị trường đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tích cực phối hợp với các cơ quan báo đài để đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền của Khuyến nông theo hướng chủ động, sáng tạo và hiệu quả.

Sản xuất và cung ứng đến người dân trên địa bàn tỉnh các loại giống cây trồng, thủy sản có chất lượng tốt, có giá trị gia tăng, có lợi thế cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ.

Chú trọng các sản phẩm đặc sản của địa phương, nhằm tạo sự chuyển biến, bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong giai đoạn tiếp theo tập thể Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm, nghiệp tỉnh đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đề ra mục tiêu sớm đưa Đắk Nông trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, trong thời gian tới, Trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động khuyến nông, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông; Đẩy mạnh công tác tư vấn, dịch vụ khuyến nông, đặc biệt là tư vấn về kinh tế hợp tác và thị trường; Đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét bổ sung các quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên khuyến nông cơ sở tại địa phương để có cơ sở kiện toàn và khôi phục lực lượng khuyến nông viên cấp xã đã hình thành trong giai đoạn 2006-2020.

Nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông, tại hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân; Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 31 cá nhân. Các tập thể và cá nhân được vinh danh trong Hội nghị tổng kết kỷ niệm 30 năm hoạt động Khuyến nông Việt Nam (1993-2023), hướng tới chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (2004-2024).

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị

Nguyễn Thị Thảo

Trung tâm Khuyến nông và giống nông, lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông