Đồng thời tiến hành nghiệm thu và bàn giao mô hình thực hành nghề cho UBND xã dưới sự chứng kiến của học viên để xã tiếp tục chỉ đạo đầu tư và nhân rộng mô hình học nghề. Bên cạnh đó, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Lai Châu cũng ký hợp đồng giảng dạy với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nậm Nhùn thực hiện giảng dạy 05 lớp nghề trình độ sơ cấp.

Anh Khoàng Văn Phanh, học viên huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cho biết: “Tham gia các lớp dạy nghề chúng tôi được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. Các giảng viên dưới thành phố còn lên ở hẳn trên bản để hướng dẫn chúng tôi vừa học vừa làm nên đi học vui lắm”.

Nội dung các lớp dạy nghề năm 2018 được rà soát phù hợp với nhu cầu của người dân, chất lượng các lớp học cũng được chú trọng nâng cao, các giáo viên giảng dạy có chuyên môn phù hợp với từng lớp học, các mô hình thực hiện theo từng giai đoạn phát triển của cây trồng tạo điều kiện để các học viên vừa học vừa thực hành luôn trên cây trồng nên học viên nắm được ngay các kiến thức và có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Tuy nhiên, việc triển khai các lớp dạy nghề còn gặp một số khó khăn nhất định như đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tổ chức tại các thôn, bản, cụm dân cư, giao thông đi lại khó khăn; định mức kinh phí chi cho đào tạo còn thấp; người dân trình độ dân trí còn hạn chế.

Ông Đỗ Xuân Trường, phó giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Lai Châu, cho biết: “Trong năm 2018, công tác dạy nghề được quan tâm và nâng cao về mặt chất lượng. Năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ việc làm, vận động nông dân tham gia học nghề, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhân rộng mô hình sau học nghề nhằm giúp người dân biết cách làm, cách sử dụng giống cây trồng vật nuôi phù hợp vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập của gia đình”./.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Sở Nông nghiệp và PTNT Lai Châu