Tuy nhiên, hiện tại việc sản xuất cà phê tại các nông hộ chủ yếu mang tính tự do, làm theo kinh nghiệm, đa số chưa theo một quy trình, tiêu chuẩn nào, do đó chất lượng cà phê chưa đồng đều, chưa có sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Năm 2021, toàn tỉnh có khoảng 21.554 ha cà phê áp dụng tiêu chuẩn trong sản xuất chiếm 15,9% diện tích sản xuất cà phê. Trong đó: có 110 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 90 ha sản xuất theo hữu cơ,…

Trong thời gian qua, một số hợp tác xã đã và đang chủ động phát triển cà phê đặc sản với diện tích khoảng 225 ha, sản lượng khoảng 251 tấn chủ yếu tập trung tại các huyện Đắk Mil với diện tích 18 ha (sản xuất tập trung chủ yếu tại hợp tác xã Công Bằng Thuận An, HTX Nông lâm nghiệp Đắk Mil), huyện Đắk Song diện tích 97ha (được sản xuất chủ yếu tại Hợp tác xã Đoàn kết, HTX Thành Công,…), huyện Krông Nô 40ha (HTX nông nghiệp Công Bằng Thanh Thái, HTX ten True Cooffee), huyện Tuy Đức 20ha (Công ty TNHH Đoàn gia Đắk Nông), huyện Đắk Rlâp 50 ha (HTX Đắk Ka).

Do đó việc thành lập và hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng gắn với vùng nguyên liệu là cà phê rất quan trọng, giúp hỗ trợ, định hướng cho Hợp tác xã, người dân trong việc sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn, liên kết đầu ra cho sản phẩm cà phê, nâng cao chất lượng và giá trị cà phê, từ đó tạo sự ổn định và nâng cao thu nhập cho người trồng cà phê tại tỉnh.

Xác định tổ khuyến nông cộng đồng là một trong những điểm đổi mới quan trọng của hoạt động khuyến nông trong giai đoạn hiện nay; là mô hình thí điểm cơ cấu lại tổ chức khuyến nông gắn với địa bàn các xã, đa dạng hóa hoạt động khuyến nông đáp ứng nhu cầu sản xuất; tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả là nền tảng kết nối giữa nông dân, tổ chức nông dân (HTX/THT) với doanh nghiệp; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông đã chủ động tiếp cận và tham mưu triển khai xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng tại địa phương, cụ thể:

Thành lập Ban quản lý đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong đó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng ban;

Thành lập 2 tổ khuyến nông cộng đồng tại xã Đắk R’Moan, TP. Gia Nghĩa và xã Nam Bình, huyện Đắk Song; ban hành quy chế hoạt động Tổ khuyến nông cộng đồng tại địa phương.

Ngoài ra, hiện nay tại một số địa phương trong tỉnh cũng đã thành lập các Tổ KNCĐ như: Tổ KNCĐ tại xã Nam Đà với 10 thành viên tham gia; Tổ KNCĐ tại xã Đắk Mol với 08 thành viên tham gia. Thời gian tới, tỉnh cũng dự kiến sẽ thành lập thêm 08 Tổ KNCĐ tại các xã Đức Mạnh, Đức Minh, Thuận An, Trường Xuân, Đắk Hòa, Thuận Hà, Nâm Nung và xã Tân Thành để phục vụ mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng nông sản và thu nhập cho người dân.

leftcenterrightdel
Lễ công bố quyết định thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng 

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho các thành viên tham gia Tổ khuyến nông cộng đồng, tỉnh Đắk Nông tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên tham gia và tổ chức cho các thành viên tổ, cán bộ khuyến nông, cán bộ nông nghiệp và thành viên các Hợp tác xã tham gia các buổi diễn đàn do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức.

Trong thời gian qua, ngoài việc tư vấn, hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường; tư vấn, tập huấn về các kỹ thuật, công nghệ, quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu của nông dân trên địa bàn, tổ khuyến nông cộng đồng đã tạo cầu nối giúp công ty TNHH Vĩnh Hiệp và các Hợp tác xã sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh ký kết hợp tác sản xuất, thu mua bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị nghành hàng cà phê tại tỉnh Đắk Nông.

leftcenterrightdel

Đoàn khảo sát phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại địa phương 

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Trung tâm Khuyến nông  Đắk Nông