Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện hướng dẫn trên 60 các xã trên địa bàn tỉnh hoàn thiện tiêu chí 13.5 thành lập tổ Khuyến nông cộng đồng, trong đó đã hướng dẫn 49/49 xã trên địa bàn huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Hoa Lư đạt tỉ lệ 100% (trong đó 18 xã thuộc huyện Yên Khánh, 21 xã thuộc huyện Kim Sơn, 10 xã thuộc huyện Hoa Lư). Đây là 3 huyện đang trong giai đoạn về đích Nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Khuyến nông cộng đồng của các địa phương, đảm bảo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới các cấp, từ ngày 28/8 đến 21/9/2023, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức các tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn 3 huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Hoa Lư. Cũng như các địa phương khác, được sự hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các thành viên trong tổ Khuyến nông cộng đồng của địa phương chủ yếu nòng cốt là cán bộ khuyến nông viên cơ sở, ngoài ra còn có các đại diện tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của địa phương như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã, HTX và nông dân sản xuất giỏi của địa phương. Nhìn chung, trong thời gian từ khi thành lập đến nay hầu hết các hoạt động của Tổ còn chưa rõ nét, mang tính lồng ghép, phối hợp, thành viên chưa được đào tạo chuyên sâu. Do vậy việc tập huấn, định hướng hoạt động cho các thành viên trong Tổ là nhiệm vụ quan trọng sau khi thành lập.

Trong nội dung tập huấn, giảng viên của Trung tâm đã giới thiệu cho các thành viên Tổ Khuyến nông cộng đồng các kiến thức cơ bản về nguyên tắc, nhiệm vụ hoạt động của Tổ Khuyến nông cộng đồng, một số phương pháp khuyến nông và kiến thức chuyên môn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, giúp cho các thành viên trong Tổ nâng cao được các kỹ năng trong nghiệp vụ khuyến nông, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo, tập huấn, tư vấn hỗ trợ phát triển các HTX, tư vấn liên kết sản xuất, kết nối thị trường, tư vấn chính sách cho người dân, HTX, cung ứng các dịch vụ giống, vật tư thiết bị nông nghiệp và tham gia phát triển cộng đồng tại địa phương góp phần vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh lớp tập huấn 

Nguyễn Thị Hồng

Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình