Toàn cảnh tọa đàm

 

Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở NN và PTNT Gia Lai, ông Thái Như Hiệp – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vĩnh Hiệp chủ trì buổi toạ đàm.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu được nghe báo cáo đề dẫn về khuyến nông cộng đồng trong phát triển cà phê bền vững vùng Tây Nguyên. Các đại biểu cũng đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề về cơ chế, chính sách, chế độ cho tổ khuyến nông cộng đồng; các hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng; hỗ trợ của nhà nước đối với tổ khuyến nông cộng đồng; cách thức để khuyến nông cộng đồng tiếp cận được với doanh nghiệp.

Tiêu chí 13.5 trong Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí quốc gia về xã NTM/ huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 đặt ra yêu cầu có ít nhất một tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả. Các đại biểu cũng đã thảo luận về những yêu cầu cụ thể đối với tiêu chí “hiệu quả”, phương thức để hoạt động khuyến nông cộng đồng có hiệu quả và bền vững.

Khuyến nông viên thuộc tổ KNCĐ tỉnh Gia Lai trao đổi, chia sẻ tại tọa đàm

 

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, theo chuỗi ngành hàng, nhu cầu của nông dân đối với các loại hình dịch vụ khuyến nông ngày càng đa dạng, nhu cầu về khuyến nông chuyển dần từ kiến thức kỹ thuật là chính sang kiến thức tổng hợp, toàn diện (khoa học kỹ thuật, kinh tế, thị trường, pháp luật, xã hội, văn hóa…). Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng tạo điều kiện để ngành nông nghiệp mở rộng thị trường và khuyến nông tiếp cận được với nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Xã hội hóa khuyến nông, đối tác công tư (PPP) sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các tổ chức khuyến nông nhà nước liên kết, hợp tác với khối tư nhân (trọng tâm là các doanh nghiệp) để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như thu hút nguồn lực đầu tư cho hoạt động khuyến nông.

Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại tọa đàm

 

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT đã ra Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN về phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng” như một sự khẳng định chủ trương, định hướng của Bộ trong công tác hoạt động khuyến nông. Mô hình khuyến nông cộng đồng được đưa vào triển khai thí điểm đang đón nhận sự hưởng ứng rất lớn, không chỉ của người trong ngành mà cả các doanh nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn nhiều địa phương trên địa bàn cả nước đã ban hành quyết định thành lập tổ khuyến nông cộng đồng cùng các quy chế hoạt động theo kèm.

Tham gia tổ khuyến nông cộng đồng, các thành viên được trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ khuyến nông, kinh tế hợp tác xã, tiếp cận thị trường và chuyển đổi số cho tổ khuyến nông cộng đồng để hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ các HTX vùng nguyên liệu.

Các đại biểu tham quan mô hình khuyến nông cộng đồng xây dựng vùng nguyên liệu cà phê bền vững

 

Thanh Huyền

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia