Để đánh giá hiệu quả mô hình, vừa qua, tại Hội trường UBND xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Trung tâm đã phối hợp với chính quyền sở tại tổ chức hội thảo đánh giá nghiệm thu mô hình.

Kết quả, mô hình đạt năng suất cao hơn ngoài mô hình 2,77 tấn/ha, tăng 12,43%, lợi nhuận tăng 32,02%; hiệu quả kinh tế mô hình cao hơn so với sản xuất đại trà với doanh thu tăng 59.685.000 đồng/ha và lợi nhuận tăng 26.858.000 đồng /ha; đồng thời nâng cao nhận thức và trình độ sản xuất người dân theo hướng an toàn, hạn chế ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho nông dân và cộng đồng, hướng đến nền sản xuất bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; góp phần chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất áp dụng công nghệ cao và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Thông qua mô hình, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ mang tính ổn định và bền vững, tạo tiền đề tốt cho các hợp tác xã trong tỉnh xây dựng thương hiệu, nâng cao kỹ năng quản lý, tổ chức sản xuất tốt thu nhập cho người lao động cao hơn, giảm thiểu tối đa gây ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính trong sản xuất.

leftcenterrightdel
 Thăm mô hình thâm canh cây thanh long đạt tiêu chuẩn GlobalGAP theo liên kết chuỗi

Tuy nhiên, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, nguyên nhân khách quan là diễn biến khó lường, khắc nghiệt do biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất nông nghiệp. Một nguyên nhân khác là thị trường nông sản không ổn định, thường xuyên biến động, đặc biệt là ngành hàng trái thanh long, ảnh hưởng đến tâm lý người sản xuất.

 Một thực tế đáng mừng, khi thực hiện mô hình, các doanh nghiệp thu mua thanh long tại địa phương đến hợp đồng liên kết đặt hàng, thậm chí doanh nghiệp có thể cho các hộ “ứng trước kinh phí” để hỗ trợ trong quá trình sản xuất. Để việc nhân rộng mô hình được thuận lợi, đề nghị các ngành, các cấp tăng cường tính khả thi các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chính sách hỗ trợ liên kết chuỗi, hỗ trợ cấp chứng nhận và tạo điều kiện cho nông dân có nhu cầu tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ trên.

Tính đến cuối tháng 12 năm 2022, diện tích cây thanh long trên địa bàn tỉnh có khoảng 27.000 ha, sản lượng đạt 600.500 tấn. Diện tích thanh long được cấp chứng nhận VietGAP là 11.006 ha/440 cơ sở/8.827 hộ, chiếm 40% tổng diện tích thanh long toàn tỉnh và gần 355 ha thanh long được cấp Giấy chứng nhận GlobalGAP…và một số cơ sở đang triển khai thực hiện sản xuất theo GlobalGAP như Hợp tác xã thanh long Nam Thuận Việt, Trang trại Thuận Quý, Hợp tác xã thanh long GlobalGAP Tân Thuận, Hợp tác xã thanh long GlobalGAP Khu Lê…

Hồ Công Bình

Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận