Xem nội dung Thông tư tại đây tt-banhanh-thuocbvtv.pdf

Danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam phu-luc-1-bvtv-dung.pdf

Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam phu-luc-2-bvtv-cam.pdf