Đồng chí Kim Văn Tiêu - Bí thư Đảng ủy, PGĐ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ; đồng chí Hạ Thúy Hạnh - PGĐ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm, đại diện các Chi bộ 2, 3 và 5 thuộc Đảng bộ Trung tâm; cùng sự có mặt của toàn thể đảng viên Chi bộ 1.

Với chủ đề “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, chất lượng”, trong không khí dân chủ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã nghe và đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đảng viên Chi bộ 1 trình bày tham luận tại Đại hội

 

Qua báo cáo trình bày, và các tham luận tại Đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ vừa qua Ban Chi ủy Chi bộ 1 đã đoàn kết, tập hợp các cán bộ, đảng viên của hai phòng Tổ chức Hành chính và Kế hoạch Tài chính để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đảng viên trong Chi bộ 1 đã phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong, tham mưu đề xuất kịp thời, nghiên cứu tìm hiểu, đổi mới phương thức làm việc. Đặc biệt, tham mưu đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện dự án, nhiệm vụ khuyến nông, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của Trung tâm.

Các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ 1 thuộc lĩnh vực tổng hợp, liên quan đến nhiều đơn vị trong và ngoài Trung tâm, khối lượng công việc nhiều, đa dạng, phức tạp thường xuyên phát sinh thêm các nhiệm vụ mới do vậy, trong nhiệm kỳ tới Ban Chi ủy cần quán triệt tư tưởng cán bộ, đảng viên nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức, phát huy ưu điểm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ 1 thực sự trong sạch vững mạnh.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Bá Tiến giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Tố Liên giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, và đồng chí Lưu Văn Tơn là Chi ủy viên.

Ban Chi ủy mới ra mắt Đại hội

 

Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Chi bộ 1 trong sạch, vững mạnh, coi xây dựng Đảng là khâu then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ. Tăng cường đạo tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp cũng như sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên.

Thúy Hiên

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia