Đồng chí Kim Văn Tiêu - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm, đại diện các Chi bộ 1, 3 và 5 thuộc Đảng bộ Trung tâm; cùng sự có mặt của toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú Chi bộ 2.

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 2 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Trung tâm, Ban Giám đốc; sự phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong và ngoài Trung tâm; đặc biệt các đồng chí trong Chi ủy luôn đoàn kết, nhất trí nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ được giao, có sự thống nhất, đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị (Phòng Thông tin tuyên truyền và Đào tạo huấn luyện) thực hiện tốt các nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên được giao. Có nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền và đào tạo huấn luyện khuyến nông.

Đặc biệt, Chi bộ 2 đã xây dựng hai chuyên đề gắn với lĩnh vực chuyên môn của hai phòng về đào tạo huấn luyện và thông tin tuyên truyền trong hoạt động khuyến nông. Kết quả, từ 2 chuyên đề này đã được toàn thể đảng viên, viên chức hai phòng triển khai vào thực tế công việc, nhiều sáng kiến đổi mới phương thức hoạt động thông tin tuyên truyền và đào tạo huấn luyện đã mang lại hiệu quả cao, có ý nghĩa mang tính đột phá trong hoạt động khuyến nông.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Kim Văn Tiêu đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội công phu, chu đáo, từ nội dung báo cáo đến văn kiện đại hội của Chi bộ 2. Đồng chí lưu ý, Ban Chi ủy bổ sung Quy chế bầu cử và dự thảo Nghị quyết đại hội trong văn kiện đại hội. Đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ 2 sáng suốt bầu cấp ủy mới là những người có đủ đức, đủ tài.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ 2 trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh, Chi bộ 2 là một chi bộ quan trọng thực hiện chính nhiệm vụ chính trị của Trung tâm đó là lĩnh vực: Đào tạo huấn luyện và Thông tin tuyên truyền. Hoạt động chuyên môn của 2 phòng thể hiện được đẳng cấp, thương hiệu của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Đồng chí đề nghị, mỗi đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình luôn gắn với nhiệm vụ cao hơn cả đó là thương hiệu Trung tâm, để hoạt động thông tin tuyên truyền và đào tạo huấn luyện ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp cao hơn trong vai trò là đầu mối và kết nối sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí mong muốn, Ban Chi ủy mới cần phải cụ thể hóa tư tưởng thành tư duy đến từng đảng viên và cán bộ viên chức để từ đó đưa ra những phương pháp và hành động cụ thể nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới để nhận diện trở thành thương hiệu của Trung tâm. Cụ thể, sản phẩm Thông tin tuyên truyền giảm tối đa về chữ, tăng hiệu quả về nhận diện hình ảnh. Đào tạo huấn luyện trực quan tại chỗ, kết nối giữa chuyên gia với nhu cầu của sản xuất…

Chi bộ 2 là một chi bộ “xương sống” của Đảng ủy Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đề nghị các đảng viên trong Chi bộ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ đức, đủ tài, có tinh thần đổi mới, thể hiện tính chuyên nghiệp, tính gắn kết anh em, lãnh đạo đơn vị trong giai đoạn đặc biệt dựa trên nền tảng sẵn có của đơn vị qua gần 30 năm hoạt động.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, và đồng chí Đinh Hải Đăng – Chi ủy viên.

Tập thể Ban Chi ủy mới ra mắt Đại hội

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết Đại hội đã thống nhất cao các chỉ tiêu của nhiệm kỳ như sau:

- Phấn đấu 100% đảng viên của chi bộ được tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp.

-  Phấn đấu 100% đảng viên của chi bộ đảng xây dựng chương trình hành động, viết cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng các cấp.

- Phấn đấu 100% đảng viên của chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

- 100% Đảng viên trong chi bộ không vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Phấn đấu xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh có 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Phấn đấu bồi dưỡng ít nhất 02 đồng chí ưu tú cho đảng. Phấn đấu kết nạp mới ít nhất 01 đảng viên.

- 100% đảng viên, cán bộ thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan.

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đảng viên.

Đại hội giao Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 xây dựng chương trình, kế hoạch hành động toàn khoá và hàng năm với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh". Toàn chi bộ quyết tâm phấn đấu, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vượt qua thách thức, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Chi bộ 2 cùng các quần chúng ưu tú chúc mừng Ban Chi ủy mới.

Bài: Thanh Thúy

Ảnh: Ánh Nguyệt

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia