Mặc dù những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã thúc đẩy phát triển mạnh mẽ cây ăn quả nhưng đa phần sản xuất vẫn còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ, phân tán, chưa quan tâm nhiều đến yếu tố thị trường, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là an toàn thực phẩm nên sức cạnh tranh chưa cao, kỹ thuật áp dụng không đồng bộ dẫn đến năng suất thấp, chất lượng sản phẩm không ổn định. Chưa hình thành được vùng nguyên liệu, những vùng sản xuất tập trung, đồng nhất về chất lượng, tiêu chuẩn mẫu mã sản phẩm dẫn đến khó tìm nơi tiêu thụ, không đủ sức cạnh tranh. Chính vì vậy, việc thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên” rất cần thiết và có ý nghĩa trong thời điểm này.

Mục tiêu của dự án năm 2023 tại Đắk Lắk là xây dựng 30 ha sầu riêng; 10 ha mít  đạt tiêu chuẩn VietGAP, năng suất tăng ≥10% trở lên, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc. Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng ≥15% so với sản xuất đại trà. Đào tạo tập huấn trong mô hình và ngoài mô hình cho người dân, nâng cao năng lực quản trị cho HTX. Mô hình được nhân rộng ≥ 20% so với quy mô dự án phê duyệt.

Năm 2023 tại Đắk Lắk dự án được triển khai tại 3 địa điểm: 15 ha mô hình sầu riêng tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk; 10 ha mô hình thâm canh mít theo VietGAP tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, 15 ha mô hình thâm canh sầu riêng theo VietGAP tại Phường Đoàn Kết – Tx. Buôn Hồ.

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả thực hiện của mô hình. Cây sầu riêng, mít sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cây sầu riêng đạt 18-20 tấn/ha; năng suất cây mít đạt 24 tấn/ha (đạt so với mục tiêu dự án đề ra). Sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, được chứng nhận VietGAP. Bên cạnh hiệu quả kinh tế đem lại, dự án còn là bước đầu giúp xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP; nâng cao năng lực, vai trò của HTX liên kết với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người sản xuất; thông qua xây dựng mô hình người dân được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật vào vườn cây ăn quả. Vì những hiệu quả mang lại, mô hình được các hộ tham gia và nhân dân trong vùng hưởng ứng sẽ nhân rộng trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan mô hình

Nguyễn Chung

Trung tâm KN,GCTVN&TS Đắk Lắk