Vụ Mùa năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp (KHKTNN) Duyên hải Nam Trung Bộ đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Sê (Gia Lai) xây dựng mô hình trình diễn giống lúa ANS1 (An Sinh 1399).

Được biết, mô hình giống lúa mới này được triển khai tại xã Bờ Ngoong với diện tích 03 ha, 26 hộ nông dân tham gia thực hiện. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ giống, được cán bộ kỹ thuật cầm tay chỉ việc hướng dẫn kỹ thuật làm đất, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại. Giống đối chứng là giống ML48 và HT1 sản xuất đại trà trên địa bàn.

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2022, Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung Bộ phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Sê và UBND xã Bờ Ngoong tổ chức hội thảo kết quả trình diễn giống lúa mới ANS1 (An Sinh 1399) tại cánh đồng làng Amo.

Tham gia hội thảo có lãnh đạo UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn, Hội Nông dân huyện và hơn 200 hộ dân của xã Bờ Ngoong.

Kiểm tra chất lượng giống lúa An Sinh 1399 tại cánh đồng làng Amo

 

Tại hội thảo, các hộ tham gia mô hình đánh giá: giống lúa ANS1 sinh trưởng và phát triển tốt, dễ canh tác, cứng cây, chống đổ ngã tốt, kháng được sâu bệnh, chịu hạn tốt, phù hợp với điều kiện canh tác, thời tiết ở Chư Sê, đặc biệt là các chân ruộng Đông Xuân thường xuyên thiếu nước cuối vụ. Thời gian sinh trưởng của giống lúa ANS1 là 95 ngày, tương đương với đối chứng ML48 (95 ngày), ngắn hơn HT1 (105 ngày). Trong vụ Mùa 2022, thời tiết thuận lợi cho cây lúa phát triển, nhưng sau khi lúa trổ thời tiết mưa ẩm thường xuyên nên xuất hiện bệnh khô vằn và đạo ôn gây hại, tuy nhiên giống ANS1 ít nhiễm sâu bệnh và nhiễm nhẹ hơn so với các giống sản xuất đại trà ML48, HT1. Năng suất bình quân đạt trên 75 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng (HT1) 8,1 tạ/ha và giống lúa (ML48) 10,6 tạ/ha trong điều kiện canh tác bình thường, chất lượng gạo mềm dẻo, thơm ngon.

Trong điều kiện phát triển cây lúa hiện nay, việc sử dụng hạn chế thuốc BVTV vừa giảm chi phí đầu tư, vừa bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng thì giống lúa ANS1 đảm bảo đầy đủ các tiêu chí. Mô hình được triển khai đã giới thiệu cho nông dân huyện Chư Sê có cơ hội tiếp cận với giống lúa mới, năng suất cao và chất lượng tốt; qua đó giúp bà con chuyển đổi từ giống lúa truyền thống năng suất thấp sang trồng giống lúa mới năng suất, chất lượng cao hơn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Uyên Ny

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Sê, Gia Lai