Các đại biểu tham quan ruộng mô hình

 

Hội thảo nhằm giới thiệu tới người dân trong vùng giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu các loại sâu bệnh với điều kiện bất lợi của thời tiết và hạn chế sử dụng thuốc BVTV để nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch.

Mô hình giống lúa mới ML232 được triển khai tại xã Tây Hòa An với diện tích 02 ha do 11 hộ nông dân tham gia thực hiện. Giống lúa đối chứng là giống ĐV108 sản xuất đại trà trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Qua theo dõi, giống lúa ML232 cây lúa tập trung dinh dưỡng đẻ nhánh sớm khỏe, thân rạ cứng, bộ lá khỏe, lúa trổ tập trung hơn và tỷ lệ dảnh hữu hiệu cao hơn ruộng đối chứng, thời gian sinh trưởng ngắn hơn giống đối chứng 5 ngày, rất phù hợp trong điều kiện biển đổi khí hậu hiện nay tại khu vực Miền Trung. Về sâu bệnh hại và tính chống chịu, nhìn chung 2 ruộng đều bị nhiễm nhẹ sâu bệnh hại, ruộng mô hình ít bị lem lép hạt hơn ruộng đối chứng. Về hiệu quả kinh tế, lãi bình quân đối với giống lúa ML232 là 26.468.000 đồng/ha; giống lúa đối chứng ĐV108 lãi 21.822.000 đồng/ha.  

Để có kết luận toàn diện hơn về khả năng thích nghi cũng như hiệu quả của giống lúa ML232, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên phối hợp với Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung tiếp tục triển khai mô hình trình diễn giống lúa ML232 trong vụ Đông Xuân 2022 – 2023.

Được biết, giống lúa ML232 là giống lúa thuần do Thạc sỹ Nguyễn Văn Bình và Thạc sỹ Trần Thị Vũ Phương - Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bình Thuận chọn tạo, Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung mua bản quyền năm 2020. Giống đã được Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cấp quyết định lưu hành từ tháng 3/2021 cho vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Trần Nguyễn Lâm Viên

Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa, Phú Yên