Sau hội nghị thảo luận và thống nhất về tiêu chí để xây dựng mô hình; các chuyên gia FAO cùng cán bộ khuyến nông đã đi khảo sát các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và đã chọn 4 hộ chăn nuôi lợn, quy mô nuôi trên 30 lợn thịt, 30 - 100 lợn nái tham gia mô hình.

Thời gian thực hiện mô hình là 02 năm (2023- 2024); các hộ tham gia sẽ được các chuyên gia của FAO tư vấn trực tiếp về phương pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học; thông qua khảo sát đánh giá hiện trạng và lên kế hoạch chi tiết về những cải tiến chăn nuôi trong qua trình tham gia mô hình. Đồng thời, được dự án hỗ trợ kinh phí chuyển đổi các cải tiến do chuyên gia yêu cầu về chuồng trại, dụng cụ, men vi sinh….

Mô hình nhằm tăng cường an toàn sinh học, phòng bệnh, giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn; giúp các hộ tăng năng suất chăn nuôi và sản phẩm an toàn hơn. Từ kết quả đạt được của mô hình, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên sẽ tuyên truyền, nhân rộng phương pháp an toàn sinh học trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Các chuyên gia FAO cùng cán bộ khuyến nông đi khảo sát đánh giá hiện trạng các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Dương Trung Kiên

Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên