Mô hình được triển khai với mục đích giúp bà con nông dân ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất từ khâu làm đất, chọn giống, trồng, chăm sóc đến thu hoạch, gắn sản xuất với tiêu thụ. Đặc biệt trong điều kiện giá cả vật tư đầu vào tăng cao, đầu ra khó khăn thì việc triển khai mô hình tại địa phương là hết sức cần thiết.  

Các hộ tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 50% giống và phân bón, được cán bộ kỹ thuật khuyến nông tập huấn về kỹ thuật thâm canh cây ngô ngọt. Thông qua lớp tập huấn, các hộ tiếp thu tốt các tiến bộ kỹ thuật về thâm canh ngô ngọt trong vụ Xuân áp dụng tốt vào thực tế mô hình của mình, đảm bảo kỹ thuật. Được sự chỉ đạo sát sao của cán bộ khuyến nông và tập trung chăm sóc của bà con nông dân, áp dụng tốt các kỹ thuật nên cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt, sạch sâu bệnh.

Qua đánh giá thực tế cho thấy, đây là mô hình có triển vọng, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân, năng suất trong mô hình đạt trên 18 tấn/ha, cao hơn so với đại trà 10-20%. Toàn bộ sản phẩm của mô hình đã được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu. Tin tưởng với hiệu quả mô hình đem lại sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian sắp tới./.

Nguyễn Trọng Minh

Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa