Tham gia hội nghị tập huấn có 50 cán bộ kỹ thuật Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, cán bộ Trung tâm Khuyến nông, Phòng NN&PTNT, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe giới thiệu về quy trình thiết lập và giám sát mã số vùng trồng; quy định về an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của một số nước nhập khẩu. Đồng thời, được hướng dẫn triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng trên phần mềm, quản lý mã vùng trồng trực tuyến.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn ngành nông nghiệp trên địa bàn làm tốt công tác theo dõi tình hình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm; kiểm soát sinh vật gây hại; truy xuất nguồn gốc các sản phẩm cây trồng tại các địa phương, đáp ứng các quy định của thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị tập huấn 

Nguyễn Hoàn

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh