leftcenterrightdel
Toàn cảnh lễ ký kết 

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản; Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong công việc và học hỏi lẫn nhau thông qua chương trình thí điểm cử cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao; ngày 07 tháng 3 năm 2023, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong và Công ty Cổ phẩn IHS Holdings về Chương trình hợp tác thí điểm đào tạo nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản.

Chương trình thí điểm sẽ bao gồm 2 giai đoạn: đào tạo cơ bản tại Việt Nam trong thời gian 3 - 4 tháng và chương trình vừa học vừa làm tại Nhật Bản, thời gian 6 - 7 tháng. Đối tượng tham gia chương trình là cán bộ khuyến nông, tuổi từ 20 tuổi đến 35 tuổi, đã tốt nghiệp trung cấp trở lên (chuyên ngành nông nghiệp hoặc các chuyên ngành khác), thuộc hệ thống khuyến nông Nhà nước.

Về trách nhiệm của các bên: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ là đầu mối tuyển chọn các cán bộ khuyến nông tham gia chương trình đào tạo. Trung tâm sẽ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hỗ trợ học viên các thủ tục theo quy định; đồng thời phối hợp tham gia quản lý các học viên trong thời gian vừa học, vừa làm tại Nhật Bản.

Đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong sẽ phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tuyển chọn cán bộ khuyến nông tham gia chương trình. Công ty chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo cơ bản tại Việt Nam; hỗ trợ làm các thủ tục xuất cảnh cho các học viên; phối hợp với Công ty Cổ phần IHS Holdings tiếp nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ khuyến nông; Phối hợp và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vừa học vừa làm tại Nhật Bản.

Còn Công ty Cổ phần IHS Holdings chịu trách nhiệm về các thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản để cán bộ khuyến nông học tập, làm việc theo chương trình hợp tác; Tổ chức đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ khuyến nông về nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản; Hỗ trợ đào tạo văn hóa, ngôn ngữ, an toàn lao động, quy định nơi làm việc và nơi ở; Cung cấp đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và các thủ tục liên quan cho cán bộ khuyến nông tại Nhật Bản.

leftcenterrightdel
Các bên tiến hành ký kết hợp tác 

 

leftcenterrightdel
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ là hoạt động giúp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản 

Việt Oanh – Đỗ Tuấn