Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì buổi Lễ.

leftcenterrightdel
 Ban chủ trì buổi Lễ ký kết

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữa MTTQ các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở địa phương trong việc triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trọng tâm là chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chương trình phối hợp cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

leftcenterrightdel
Hai Bên đã cùng nhau thống nhất những nội dung phối hợp 

Tại buổi Lễ ký kết, hai Bên đã cùng nhau thống nhất những nội dung phối hợp. Theo đó, hai Bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại và trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới’ gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình”. Nâng cao hiệu quả của việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Phối hợp vận động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khu vực nông thôn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa bàn nông thôn. Vận động người dân nông thôn tích cực tham gia phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, gia trại trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Phối hợp trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hiện hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Trên cơ sở những nội dung phối hợp, hai Bên cũng cùng nhau thống nhất về trách nhiệm của mỗi Bên, cam kết sẽ thường xuyên trao đổi thông tin và định kỳ làm việc giữa lãnh đạo hai Bên để triển khai nhiệm vụ. Hàng năm sẽ xây dựng nội dung, kế hoạch phối hợp cụ thể để triển khai thực hiện và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, thống nhất kế hoạch năm tiếp theo, lựa chọn thống nhất được những nhiệm vụ cụ thể để triển khai cho từng năm hoặc từng giai đoạn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi lễ

Đỗ Tuấn – Thu Hằng