Đoàn đã đến thăm và học hỏi kinh nghiệm thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao trên cây măng tây xanh và mô hình trồng thâm canh cây táo an toàn trong nhà lưới ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; mô hình thâm canh cây xoài theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho quả tươi, mô hình trồng thâm canh cây táo ứng dụng công nghệ cao ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; mô hình nuôi cá chình thương phẩm trong ao lót bạc hiệu quả, mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể xi măng hiệu quả ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đoàn tham quan mô hình ứng dụng công nghệ cao trên cây măng tây xanh tại Ninh Thuận

 

Tại các mô hình, đoàn đã được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về nguồn gốc và đặc điểm thực vật, yêu cầu sinh thái, khí hậu, đất đai, và giá trị kinh tế của các loại cây trồng, vật nuôi. Đoàn cũng được nghe giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả theo hướng an toàn sinh học, nguồn nước nuôi và tưới, giống, phân bón, phòng trừ sâu bệnh và sử dụng một số biện pháp kỹ thuật khác (nhà lưới, nhà kính) để che nắng, sơ chế và kiểm tra, vận chuyển và bảo quản thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đảm bảo nguồn giống và bao tiêu sản phẩm. Ngoài ra, đoàn đã được các chủ nhà vườn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế để đảm bảo quy định theo tiêu chuẩn sản xuất theo hướng hữu cơ.

Qua chuyến tham quan giúp các thành viên đoàn có thêm kiến thức thực tiễn trong việc tư vấn, hướng dẫn bà con trong quá trình nuôi, trồng và chăm sóc các loại cây nông nghiệp, từ đó giảm sâu bệnh, tăng năng suất sản xuất cây trồng và vật nuôi tại địa phương.

Phạm Thị Như Ý

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia