leftcenterrightdel
 Toàn cảnh diễn đàn

Tham dự Diễn đàn có đại diện các đơn vị thuộc tỉnh; Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của 10 huyện gồm: Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Hà Trung, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Nga Sơn và một số doanh nghiệp, trang trại, nông dân điển hình trong trồng cây ăn quả trên địa bản tỉnh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được nghe 3 bài tham luận từ các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Thạch Thành. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan tình hình sản xuất cây ăn quả theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là vai trò của công tác khuyến nông trong sản xuất cây ăn quả chuỗi giá trị. Đặc biệt thông qua phần hỏi đáp giữa các chuyên gia và nông dân, đã có nhiều câu hỏi được đặt ra, trao đổi thảo luận sôi nổi với nhiều nội dung xoay quanh vấn đề kết nối, tiêu thụ sản phẩm, các vấn đề về kỹ thuật trồng cây ăn quả, cơ chế chính sách phát triển cây ăn quả... Tất cả các câu hỏi đều được đại diện các cơ quan liên quan các chuyên gia trả lời đầy đủ, rõ ràng, giúp người nông dân, các công ty, trang trại tiếp cận các thông tin, chủ trương, chính sách và kỹ thuật mới.  

Kết luận diễn đàn, ông Nguyễn Duy Minh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đánh giá: Thanh Hóa là 1 tỉnh có tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, trong đó có sản xuất cây ăn quả. Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu và giải pháp tối ưu đem lại hiệu quả lớn và lợi nhuận tối đa cho người nông dân. Với vai trò là cầu nối cho người nông dân, trong thời gian tới thực hiện chủ trương phát triển vùng cây ăn quả tập trung, quy mô lớn của tỉnh, hệ thống khuyến nông cần tiếp tục thực hiện công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nói chung và cây ăn quả nói riêng. Tiếp tục thực hiện các nôi dung mô hình, chương trình nhằm liên kết thúc đẩy sản xuất theo chuỗi./.

Nguyễn Trọng Minh

Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa