Để đáp ứng tiêu chuẩn theo Thông tư, ngày 13 tháng 03 năm 2023, Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (trước là Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông cho 69 học viên từ các tỉnh như: Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên. Trong đó Trà Vinh có 22 học viên là viên chức khuyến nông tham dự, hình thức học trực tuyến vào buổi tối các ngày trong tuần. 

Nội dung của khoá học gồm 13 chuyên đề liên quan đến lĩnh vực khuyến nông như: Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; Xây dựng và quản lý dự án khuyến nông; Luật và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực khuyến nông; Hệ thống tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và lĩnh vực khuyến nông; Luật viên chức, tiêu chuẩn chức danh và đạo đức nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông; Chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp và lĩnh vực khuyến nông; Xây dựng và nhân rộng mô hình khuyến nông; Xây dựng chương trình, tài liệu khuyến nông; Giảng dạy và tổ chức lớp tập huấn khuyến nông; Thông tin và truyền thông khuyến nông; Tổ chức sự kiện khuyến nông; Tư vấn khuyến nông; Hỗ trợ phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong hoạt động khuyến nông; Định hướng chuyển đổi hoạt động khuyến nông theo hướng dịch vụ; Giám sát, đánh giá hoạt động khuyến nông; Viết tiểu luận và thi kết thúc khoá học.

leftcenterrightdel
Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khuyến nông 

Các chuyên đề được thiết kế sát với thực tế, thông tin thiết thực và phù hợp với lực lượng khuyến nông viên trong tình hình mới, nhất là trong giai đoạn hiện nay chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Trong thời gian học, các giảng viên của Trường đã truyền đạt và trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên ngành Khuyến nông đảm bảo chất lượng và theo đúng chương trình đề ra. Ngày 24 tháng 5 năm 2023 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh tổ chức bế giảng lớp chuyên ngành Khuyến nông, với tinh thần học tâp nghiêm túc, đầy trách nhiệm nên kết quả lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên có 22/22 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ.

Hà Tuấn

Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh