Tham gia lễ ký, về phía Trung tâm KNQG có ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm, về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn nhựa Super Trường Phát có bà Nguyễn Thị Hải Bình - Tổng Giám đốc.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết hợp tác

 

Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, hai bên cùng thống nhất tăng cường hợp tác xây dựng mô hình, đào tạo tập huấn luyện, thông tin tuyên truyền, chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công nghệ HDPE nhằm phát triển thủy sản bền vững, nâng cao trình độ, tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân, người sản xuất thông qua hệ thống khuyến nông.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ xây dựng các mô hình, các chương trình, dự án trong nước và quốc tế; chuyển giao kỹ thuật; giới thiệu các giải pháp công nghệ nuôi trồng thủy sản bền vững thân thiện với môi trường. Tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản. Hỗ trợ thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nông dân thông qua các sự kiện khuyến nông và kênh truyền thông. Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động nuôi biển…

Về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn nhựa Super sẽ hỗ trợ kinh phí, vật tư thiết bị, quy trình công nghệ, giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật, chuyên gia… để tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác. Tham gia các mô hình, chương trình, dự án trong nước, quốc tế và các sự kiện do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức trên phạm vi cả nước có liên quan đến hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, sử dụng vật tư thủy sản, giải pháp công nghệ đem lại hiệu quả cao cho người sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

 

Hai bên cùng thống nhất tăng cường hợp tác xây dựng mô hình, đào tạo tập huấn luyện, thông tin tuyên truyền, chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công nghệ HDPE

Hoa Trà