Đồng chí Phan Huy Thông – Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đồng chí Kim Văn Tiêu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các Chi bộ 2, 3 thuộc Đảng ủy Trung tâm; cùng sự có mặt của toàn thể đảng viên trong Chi bộ 1.        

Đại hội đã thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2013 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015 – 2017 và Báo cáo Kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2013 – 2015. Trong không khí dân chủ, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã lắng nghe và sôi nổi đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo.

Đồng chí Phan Huy Thông - Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Huy Thông đã đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội, các báo cáo trình bày tại Đại hội và biểu dương những kết quả mà Chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc là vai trò của cấp ủy Chi bộ 1 đã tập hợp, đoàn kết các cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các cán bộ đảng viên trong Chi bộ 1 đã gương mẫu, tiên phong, chủ động trách nhiệm cao trong các nhiệm vụ công tác kế hoạch - tài chính, tổ chức - hành chính góp phần vào những kết quả, thành tích chung của toàn Trung tâm. Trong bối cảnh, yêu cầu và áp lực công việc ngày càng cao, đặc biệt là yêu cầu đổi mới công tác khuyến nông theo cơ chế dự án, các cán bộ, đảng viên đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi cải tiến các phương pháp làm việc, cải cách hành chính để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, đồng thời cũng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của Chi bộ, đảng viên.

Bên cạnh những những kết quả đạt được, đồng chí cũng đã chỉ ra một số vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục là: công tác phát triển Đảng chưa đạt chỉ tiêu đề ra; công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên kịp thời; cần mạnh dạn, tiên phong, quyết liệt hơn nữa trong công viêc, vừa tham mưu, vừa tiên phong tổ chức thực hiện; công tác tổ chức cán bộ cần sâu sát hơn, năm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên để tham mưu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như đánh giá, phân loại thi đua và sắp xếp, bố trí đề bạt cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực cán bộ, đảng viên.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, nghiêm túc trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lương Tiến Khiêm giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Bá Tiến giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thiều Nga là  ủy viên.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2017 như sau:

- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương khóa XI và XII.

- Phấn đấu 100% đảng viên tham gia có hiệu quả chương trình rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- 100% đảng viên chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có đảng viên vi phạm chính sách, pháp luật.

- Phấn đấu 100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Trong nhiệm kỳ giới thiệu 04 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng cảm tình đảm và kết nạp được ít nhất 02 đảng viên mới.

- Hoàn thành việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của Chi bộ theo Nghị quyết Đại hội XI và XII của Trung ương và Đảng ủy cấp trên.

- Quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội giao cho Ban chi ủy nhiệm kỳ 2015- 2017 căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa và hàng năm và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Chi bộ 1 lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia lần thứ II, Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Ban Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2015-2017 ra mắt Đại hội

Nguyễn Huy Thuấn

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia