Sản phẩm sầu riêng và một số loại cây ăn quả khác trồng thuần, trồng xen trên vườn cây công nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người sản xuất. Tuy nhiên, trước tình trạng phát triển nóng về diện tích, mở rộng trồng mới sầu riêng ở vùng không có lợi thế, tự phát chặt phá cây trồng khác để trồng mới sầu riêng, có nguy cơ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, phá vỡ sự ổn định của thị trường.

Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng phối hợp UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp để tăng cường công tác quản lý sản xuất sầu riêng trong thời gian tới, cụ thể:

- Khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng có điều kiện đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp; không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng; không tự phát chuyển đổi vườn cây công nghiệp, cây khác đang trồng xen sầu riêng có hiệu quả sang trồng thuần cây sầu riêng.

- Tăng cường hướng dẫn nông dân đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật đối với các vườn sầu riêng giai đoạn kinh doanh ổn định; áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc sản xuất hữu cơ; quản lý dịch hại tổng hợp trên cây sầu riêng, đặc biệt là đối với 06 loài sinh vật gây hại thuộc đối tượng kiểm dịch của Trung Quốc theo Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng (ruồi đục quả - Bactrocera correcta và 05 loài rệp: Dysmicoccus neobrevipes; Planococcus minor; Planococus lilacinus; Pseudococcus jackbeardsleyi; Exallomochlus hispidus) để nâng cao chất lượng sản phẩm góp phần phát triển sầu riêng bền vững.

leftcenterrightdel
Sầu riêng đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người sản xuất 

- Hỗ trợ, kêu gọi các doanh nghiệp, HTX, THT đầu tư cơ sở sơ chế, bảo quản chế biến, đặc biệt là chế biến sâu để đảm bảo việc tiêu thụ sầu riêng từ các diện tích trồng xen, không phụ thuộc vào việc xuất khẩu sầu riêng trái tươi đi thị trường Trung Quốc. Khuyến khích các doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ với người dân và mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm sầu riêng chế biến. Tiếp tục truyên truyền phổ biến các FTA đã ký kết, thông tin về an toàn thực phẩm theo quy định của SPS; đặc biệt là các quy định về xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc và các thị trường khác cho các tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng cây giống sầu riêng, đảm bảo cung cấp cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng cho người dân sản xuất; công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sơ chế sầu riêng phục vụ xuất khẩu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, THT và người dân xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để phục vụ xuất khẩu. Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc cấp, quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mạo danh, gian lận, sử dụng mã số không đúng mục đích.

Văn Thọ

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng