Cho con làm một nông dân

Được chăm sóc, được vun trồng cây xanh.

Dưới đồng rẽ mạ tay xinh

Từng tay cấy nắng lung linh trên đầu.

Trên vồng dặm mấy luống rau

Mồ hôi đổ giọt xôn xao gió chiều.

Dưới mương mỗi bước liêu xiêu

Lấm bùn bắt cá cơm chiều thêm ngon.

Trên vườn cuốc đất lom khom

Trồng cây, tưới nước… lối mòn dấu chân…

 

Cho con làm một nông dân

Thêm yêu hạt gạo trắng ngần quê ta.

Quê mình có lá có hoa

Có tôm cá, trái xum xuê bốn mùa.

Đất mình sớm nắng chiều mưa

Phù sa chở nặng ngàn xưa mỡ màu.

Dân mình ngàn thuở cần lao

Mồ hôi đổ cho ngọt ngào cơm ngon.

 

Cho con làm một nông dân

Hiểu thêm gốc gác, cội nguồn cha ông.

Bao đời xưa vốn nhà nông

Còng lưng dầu dãi nắng sương quản gì.

Phải đâu trải nghiệm đôi khi

Phải đâu nghịch đất của thì trẻ con.

Học trong hạt cát hạt bùn

Học trong mưa nắng, gió sương ngoài đồng.

 

Cho con làm một nông dân

Yêu quê, yêu đất, dấu chân bao người.

Cho con thêm rạng nụ cười

Mẹ cha mình đấy, vốn người nhà quê!

 

(Cảm xúc khi con tham gia học “một ngày làm nông dân”)