Nông nghiệp quê tôi xóa thế độc canh

Thay đổi cách làm ăn - xây quê hương giàu đẹp

Đường rộng thênh thang - không còn nhỏ hẹp

Thủy lợi lội đồng - mương máng chạy dọc ngang

 

Khuyến nông đưa giống mới về - năng suất tăng cao

Phòng dịch cây trồng nâng cao năng suất

Ta yêu người - người càng thêm yêu đất

Cánh đồng mẫu, công nghệ cao làm bộ mặt đổi thay

 

Trồng rau, quả sạch theo công nghệ mới

Bỏ thói quen bơm thuốc quá nhiều

Làng quê ơi ! đất đai ngày càng phì nhiêu

Bởi bón phân hữu cơ cho cây trồng các loại

 

Xây dựng nông thôn mới - con đường đúng đắn

Có Đảng chỉ đường - ta dấn bước đi lên

Đời sống ấm no - tràn đầy hạnh phúc

Việt Nam quê hương tôi - đất nước vững bền.