Em là cô gái Khuyến nông

Quanh năm vất vả mà không nản lòng

Nghiên cứu con giống, cây trồng

Giúp dân lựa chọn những dòng giống hay

Chủ trương, chính sách trao tay

Thông tin chính xác đủ đầy tới dân

Nắng mưa em vẫn chuyên cần

Ra đồng xem lúa, vào chuồng thăm trâu

Làn da cháy nắng rám màu

Đôi tay lao động mưu cầu chi đâu

Chỉ mong xanh thắm bờ dâu

Lúa thơm trĩu hạt, hồ đầy cá tôm

Nông dân vất vả sớm hôm

Được mùa được giá xóm thôn vui mừng

Khuyến nông giản dị, đời thường

Dân tin, dân quý, dân thương hết lòng

Vẹn tình yêu với nhà nông

Lòng dân, ý Đảng mặn nồng sắt son

Yêu nghề chẳng quản bão giông

Gian lao em vẫn một lòng thủy chung

Em là cô gái Khuyến nông

Bốn mùa, tám tiết gieo trồng cùng dân

Yêu từng cây lúa, hạt lân

Mến từng con giống, thương từng nhành cây

Đắp xây nông nghiệp nước ta

Trường tồn phát triển nhà nhà ấm no.