Chưa vào chưa biết Khuyến nông

Vào rồi mới biết Khuyến nông thế này

Khuyến nông là lợn là gà

Là ngô khoai sắn là cà là dưa

 

Khuyến nông đi sớm về trưa

Chuyển giao kiến thức say sưa sớm chiều

Khuyến nông là ruộng là tiêu

Là nuôi con cá là trồng cà phê

 

Khuyến nông là một ngành nghề

Mà bao công sức cũng là vì dân

Khuyến nông vất vả tảo tần

Thử nghiệm, sản xuất có phần của em

 

Ai đi lên núi mà xem

Dấu chân cán bộ khuyến nông in hình

Khuyến nông là phải có tình

Đi thì dân nhớ ở thì dân thương

 

Khuyến nông rất đỗi bình thường

Mà sao làm suốt cả đời không xong

Em vào công tác khuyến nông

Đến nay đã được vừa tròn sáu năm

Công việc em vẫn làm chăm

Chủ động sáng tạọ triển khai mô hình

Mong sao cho nước dân mình

Nông nghiệp tỏa sáng như trăng đêm rằm

 

Nhiều đêm thao thức em nằm

Nghĩ về nông nghiệp yêu nghề Khuyến nông