Yêu lắm quê hương chẳng muốn rời

Chọn nghề nuôi lợn ủ giấc mơ

Dốc công dốc vốn vay mượn khó

Mong được thành công mở mặt mày

Nào ngờ giá lợn chẳng như mơ

Lúc tăng không khó xe hơi xịn

Nhà cửa khang trang cũng có phần

Lúc xuống đáy sàn rẻ như cho

Công lao mất trắng cam lòng chịu

Vốn liếng trong nhà vỗ cánh bay

Nợ chồng lên nợ bao giờ trả

Cái đói hiện về từ tay không

Nuôi lợn là thế đâu xa lạ

Ai có yêu nghề mới có công..