Em là thiếu nữ thôn quê.

Quanh năm chỉ biết quen nghề nhà nông.

Hàng ngày lo việc ngoài đồng.

Bốn mùa xoay xở vẫn không nản lòng.

Đợi ngày thu hoạch chờ mong.

Rơm đưa lên đống, thóc trong bồ đầy.

Hội xuân tay nắm bàn tay.

Cùng bao thôn nữ mê say hát hò.

Quanh năm vất vả chăm lo.

Mong sao cuộc sống ấm no là mừng.

Em như hoa của núi rừng.

Đón xuân năm mới ta cùng

Chung vui.

Lương Điền Đỗ