Nếu ai hỏi:  Khuyến nông cực không?

Em trả lời: Cực lắm người ơi!

Từ sáng sớm đến khi chiều tối

Bàn chân đi trên khắp ruộng đồng.

 

Nếu ai hỏi: Khuyến nông sướng không?

Em trả lời: Sướng lắm người ơi!

Sướng vì dân được mùa, trúng giá

Vì dân yêu, đầy ắp niềm vui.

 

Nếu ai hỏi: Khuyến nông giàu không?

Em trả lời: Giàu lắm người ơi!

Giàu tình nghĩa, giàu lòng nhiệt huyết

Nông dân giàu, mình cũng giàu theo.

 

Nếu ai hỏi: Sao chọn khuyến nông?

Không ngần ngại, em trả lời rằng:

Đất nước mình sống nghề nông nghiệp

Nông dân cần, cần lắm khuyến nông.

 

Một giống mới hay tiến bộ nào

Chuyển đến dân, dân thích, dân tin

Dân áp dụng thành công, hiệu quả

Tình khuyến nông mãi mãi đậm sâu./.